Informace pro Organizátory

Jsem organizátor a chtěl bych použít LARP portál pro svoji hru....

Výborný nápad. Ozvěte se nám na náš e-mail larpportal.org@gmail.com, nebo některému z členů občasného sdružení LARP portál. Co od vás budeme chtít:

 • Jednu (!) osobu, která bude kontaktem mezi týmem organizátorů a LARP portálem. Tuhle osobu také naučíme jak obsluhovat stránky svého larpu – naší snahou je, aby po zaučení jste si svoje stránky obsluhovali pokud možno sami
 • Seznam organizátorů, kteří budou upravovat stránky vašeho larpu – je zapotřebí, aby všichni byli na LARP portál zaregistrováni. 
 • Časový plán vašeho larpu. Zohledníme, že všechno asi nemusíte vědět, ale aspoň výhledově.
  • jestli a kdy chcete mít k dispozici podpůrné stránky pro organizátory – zatím je to WIKI
  • jestli a kdy budete mít k dispozici seznam postav a skupin (kvůli podpoře z naší strany)
  • jestli a kdy mají být zprovozněny veřejné stránky LARPu
  • jestli a kdy má být spuštěna registrace
  • kdy larp poběží

Pro hosting stránek vašeho LARPu:

 • Grafiku svých stránek – jak mají vypadat, CSS soubor. Ideálně WireFrame
 • Rozložení stránek – jaké chcete stránky v menu

Pro zprovoznění registrace hráčů na LARP:

 • jaké informace budete chtít od hráčů sbírat 
 • pokud v některém poli budou vybírat z více možností, tak seznam těchto možností

Pro sdílení informací s hráči:

 • seznam postav
 • skupiny postav, které jsou pro hru podstatné (protože s danou skupinou budete sdílet nějaké informace, které ostatní nemají znát)

Pro zprovoznění WIKI:

 • jak chcete wikipedii používat – jenom pro organizátory (organizátorská wiki) nebo i pro hráče?
 • budou moci i hráči editovat wikipedii, nebo jenom organizátoři?

Je zřejmé, že na začátku budete mít jenom hrubou představu. Není potřeba mít všechny informace hned od prvního kontaktu. Pro vaši představu, pro zprovoznění jednotlivých funkčností je potřeba zhruba následující čas (vééélmi orientačně):

 • zaučení kontaktní osoby: cca 6 hodin v rozsahu 1-2 týdnů, ostatní činnosti by už měla dělat kontaktní osoba; počítáme s tím, že než sepíšeme návody, tak bude dostávat podporu ze strany LARP portálu. :-)
 • zprovoznění organizátorské wiki: 2 hodiny
 • zprovoznění stránek: 2-4 hodiny (od dodání struktury, grafiky a rozložení v CSS)
 • zprovoznění registrace: 2-4 hodiny včetně otestování
 • nastavení postav a skupin: 1-10 hodin podle obtížnosti a množství
 • přiřazení hráčů postavám: cca 20 hráčů za hodinu
Hlavně z počátku jsme připraveni vám poskytovat podporu. Může být, že některou z těchto funkcí budeme rozcházet my. V tom případě ve svých časových plánech počítejte zhruba s přepočtem 1 hodina pracnosti = 1 den. Jsme zaměstnaní otcové od rodin a máme své povinnosti. Ale když se dohodneme dopředu, určitě to zkrátíme.